Địa chỉ: Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang
 22/05/18  Hoạt động & Sự kiện  269
Căn cứ công văn số 58/PGDĐT " V/v giúp trẻ 5 tuổi chuẩn bị sẵn sàng bước vào lớp 1". Trường mẫu giáo 17/3  phối hợp với 2 trường Tiểu học tổ chức cho trẻ 5 tuổi của trường tham quan  2 trường Tiểu học.Nhằm chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1 và sự chuyển tiếp giữa Mầm non và Tiểu ...
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  268
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất