Địa chỉ: Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG 17/3

Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang
mg17.3pgdmy@gmail.com