Địa chỉ: Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0387137887
  • Email:
   nguyenthuykonchieng@gmail.com
 • Ngô Thị Kim Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0393091141
  • Email:
   songngoc84@gmail.com
 • Đoàn Thị Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0399388422
  • Email:
   mg17.3.pgdmy@gmail.com