Địa chỉ: Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kim Ngọc
Họ và tên Ngô Thị Kim Ngọc
Ngày tháng năm sinh 06/11/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Tổ 4- Thị trấn Kon Dơng- Mang Yang- Gia Lai
Điện thoại 0393091141
Email songngoc84@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách