Địa chỉ: Thị trấn Kon Dơng, Mang Yang
Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Tuân
Họ và tên Đoàn Thị Tuân
Ngày tháng năm sinh 01/12/1965
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học sư phạm
Địa chỉ Tổ 4- Thị trấn Kon Dơng- Mang Yang- Gia Lai
Điện thoại 0399388422
Email mg17.3.pgdmy@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách